CV

 ARBETSLIVSERFARENHET

 • 2012-2014 Göteborgs Insjörike
  EU_grund Leader_webRUDEC (Rural Urban Development and Cooperation)  Arrangemang av studiebesök och erfarenhetsutbyten inom Sverige, Finland, Irland och Belgien. EU-projektledning, administration. Budget 900 000 kr. Ansvarig Skrivare av områdets utvecklingsstrategi Lokalt Ledd Utveckling genom leadermetoden  inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.
 • 2012-2014 Hindås Kommunalförening
  EU_grund Leader_webVildmarksleden, EU-projektledning, administration, redovisning. Budget 1 200 000 kr
 • 2010-2012 Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad
  Verksamhetsutvecklare, kursverksamhet, studiecirklar, kulturarrangemang
 • 2009-2010 Form och Bild
  EU_grund Leader_webGyllene Hinden, EU-projektledning, administration, redovisning. Budget 500 000 kr
 • 2008-2010 Macforum AB
  Säljare av Apples datorer och telefoner med tillbehör
 • 2008-pågår Hela Sverige ska leva, Göteborgsregionens Länsbygderåd
  Kassör/informatör, deltid
 • 2001-2007 Emils Trädgård, St Vuxenskolan m.fl.
  Diverse deltidsarbeten, kursledare i keramik
 • 1999-2001 Frontec AB
  Gruppchef för cirka 20 nätverkskonsulter
 • 1997-1999 Frontec Network Services AB
  Nätverkskonsult. Drift/underhåll,  Migrationsverket, Skolverket m.fl.
 • 1992-1996 Föräldraledig (2 flickor födda –92 och –94)
 • 1989-1992 Peritus Mediateknik AB
  VD, delägare av eget företag (försäljning av köpfilm)
 • 1982-1989 Svensk Videotextning AB Översättare, produktionschef (videohyrfilmer)

UTBILDNING

 • Självlärd: Administration/redovisning – fakturering, bokföring, lön. Layout – Illustrator, InDesign, Photoshop. Webb – CMS WordPress, ftp.
 • Semcon 1997: Nätverkstekniker. Certifieringar inom Microsoft och Novell.
 • Göteborgs Tekniska Institut 1980-1982: Ingenjör, teleteknik.
 • Vahl Gymnas, Oslo: Naturvetenskaplig linje 

IDEELLA UPPDRAG

 • Företagsamma kvinnor Styrelsesuppleant sedan 2014-pågår.
 • TECT Medarrangör – Kulturturism 2014-2015 Europa för Medborgarna / Europe for citizens Härryda kommun deltog 2014 i ett EU-projekt TECT (Towards Excellence in Cultural Tourism) som syftade till att skapa nätverk mellan lokalsamhällen i Spanien, Grekland, Malta, Italien och Bulgarien.  Jag var kommunens representant i Hindås och medverkade till att arrangera kick-off i Hindås samt medverkade på alla eventen i respektive land. Målgrupper för projektet var offentliga myndigheter, kultur- och turistorganisationer, småföretagare, konstnärer och hantverkare samt äldre och yngre medborgare. Artikel i GP: GP24feb2014
 • Göteborgs Insjörike Styrelseledamot LAG 2011-2012
 • Konsthantverksgruppen Gyllene Hinden Styrelseledamot 2009-pågår
 • Göteborgsregionens Länsbygderåd (Hela Sverige ska leva) 2007-pågår
 • Studieförbundet Vuxenskolan Bollebygd/Härryda Styrelseledamot 2008-2011
 • Fritidsföreningen Form och Bild Styrelseledamot sedan 2003-pågår. Ägare av EU-projektet Gyllene Hinden
 • Hindås Vägförening Styrelseledamot 1994-1997
 • Hindås Bygdegård Roskullen Styrelseledamot 1992-1997
 • Hindås Kommunalförening – byalag Styrelseledamot sedan 1992-pågår. Ägare av EU-projektet Vildmarksleden Artikel i GP: GP30dec2013

Genvägar:

OM MIGCVPORTFOLIO | KONTAKT